Workshop

เวิร์คช็อบ สอนทำอาหาร ในและนอกสถานที่

 1) เวิร์คช็อบทำกิจกรรม เรียนทำอาหารในสถานที่ ที่ เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 5 แผนกโฮม 

  

สถานที่ของเราสามารถจัดกิจกรรมได้ ตั้งแต่ 15 - 30 ท่าน รูปแบบการจัดกิจกรรมสามารถทำตามความต้องการของลูกค้า

ไม่ว่าจะเป็น การสอนทำอาหารให้เหมาะกับสินค้าของบริษัทต่างๆ หรือ สอนทำอาหารตามคอนเซ็บต์ที่ วางรูปแบบเอาไว้

ที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์การจัดเวิร์คช็อบให้บริษัทชั้นนำ ต่างๆ อาทิเช่น Epson, LG, Mitsubishi, TOT, Ranong Tea, Sandee ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 092-9539355, 062-5593555

ตัวอย่างของกิจกรรม

  

  

 

 2) เวิร์คช็อบทำกิจกรรม เรียนทำอาหารนอกสถานที่ 

เราสามารถ นำวัตถุดิบ อุปกรณ์ และทีมเชฟ ทำกิจกรรมสอนทำอาหารนอกสถานที่ได้ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่ให้

รับจัดกิจกรรมนอกสถานที่ สำหรับจำนวน 30 ท่านขึ้นไป

ตัวอย่างกิจกรรม 

 

 

ลูกค้าเป็นผู้จัดหาสถานที่ ทางทีมเดอะ วี สคูลเป็นผู้เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ พร้อมสำหรับการทำอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 73,753