Corporate Bonding & Team Building

CORPORATE BONDING & TEAM BUILDING :

เป็นกิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคลากรในองค์กร หรือ กลุ่มเพื่อน ที่ต้องการใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนาน และ มีประโยชน์

Team BuildingTeam Building

การทำอาหารร่วมกัน เป็นสื่อหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน  โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกัน เรียนและร่วมทำอาหารด้วยกัน โดยจะมีเชฟมืออาชีพเป็นผู้สอน เมื่อทำอาหารเสร็จ ก็รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสังสรรค์ อย่าง สร้างสรรค์

สามารถเลือกเมนู ได้ตามความต้องการของแต่ละบริษัท หรือ กลุ่มบุคคลที่ต้องการจัดงานปาร์ตี้รูปแบบใหม่

Team BuildingDining Table
 

Team BuildingTeam Building

ตัวอย่างของโปรแกรม : CONCEPT : FUN SUSHI PARTY

1) รอบเช้า

9.00 น. : ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม

9.15 - 11.30 น. เรียนทำอาหารญี่ปุ่น 2-3 เมนู

11.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีเมนูที่ทำร่วมกัน และ เมนูพิเศษที่เชฟของเราทำให้ อีก 2-3 เมนู

2) รอบบ่าย

14.00 น. : ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม

14.15 - 16.30 น. เรียนทำอาหารญี่ปุ่น 2-3 เมนู

16.30 - 18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีเมนูที่ทำร่วมกัน และ เมนูพิเศษที่เชฟของเราทำให้ อีก 2-3 เมนู

3) รอบเย็น

17.00 น. : ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม

17.15 - 19.00 น. เรียนทำอาหารญี่ปุ่น 2-3 เมนู

19.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีเมนูที่ทำร่วมกัน และ เมนูพิเศษที่เชฟของเราทำให้ อีก 2-3 เมนู

หมายเหตุ : เวลา และ เมนูอาหาร สามารถเลือก และ เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

Team BuildingTeam Buildingcorporate bonding

chef table

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดOther Programs/Product

มีดญี่ปุ่น & Equipment article
Kids Culinary Program article
Workshop & Seminar